Zanesljiv strateški partner

Vaše zgodbe. Naše rešitve.

CETIS FLEX, eno vodilnih evropskih tiskarskih podjetij, kakovostno oskrbuje uporabnike fleksibilne embalaže z inovativnimi, varnimi in do okolja prijaznimi rešitvami s ciljem povečevati vrednost in prepoznavnost njihovih izdelkov.

CETIS FLEX je del Skupine CETIS. Ponudba Skupine CETIS, ki jo sestavlja sedem družb, obsega izdelavo potovalnih in osebnih dokumentov, celovite rešitve za upravljanje identitete in izdajo dokumentov, fleksibilno embalažo, rešitve komercialnih tiskovin, potiskano kartonsko embalažo ter druge izdelke in rešitve.

CETIS FLEX je tudi del skupine MSIN z več kot 1150 zaposlenimi, ki med drugim povezuje podjetja, ki skupaj predstavljajo največjo grafično-embalažno skupino v Sloveniji.

Vizija

Smo zanesljiv in prepoznaven ponudnik celovitih rešitev na področju fleksibilne embalaže na trgih srednje in zahodne Evrope, ki izdelkom naših partnerjev dvigujejo vrednost in pospešujejo njihovo prodajo.

Poslanstvo

Vaše zgodbe. Naše rešitve.
Kakovostno oskrbujemo uporabnike fleksibilne embalaže z inovativnimi, varnimi in do okolja prijaznimi rešitvami s ciljem povečevati vrednost in prepoznavnost njihovih izdelkov.

Naš pristop

V družbi CETIS FLEX stremimo k tesnemu sodelovanju s svojimi partnerji, da bi dobro razumeli posebnosti vaše industrije in vaše potrebe. Verjamemo, da je to najučinkovitejši način, da vam ponudimo optimalne in prilagojene rešitve.

S partnerskim odnosom, ki temelji na zaupanju, fleksibilnosti, zanesljivosti in odzivnosti, poskrbimo za učinkovito izražanje identitete. Naši partnerji cenijo visoko kakovost naših izdelkov in rešitev, strokovnost in ponudbo celovitih rešitev.

Vrednote

Odlikujejo nas: zaupanje, partnerstvo, inovativnost, odgovornost in profesionalnost.

Odlikuje nas ZAUPANJE
Zaupanje gradimo na dolgoročnih partnerskih odnosih, zanesljivosti sodelovanja in na medsebojnem spoštovanju. Podjetja in vlade nam zaupajo že več generacij.

Odlikuje nas PARTNERSTVO
Osredotočeni smo na odlične medosebne odnose med zaposlenimi, do kupcev, lastnikov, dobaviteljev in vseh drugih deležnikov. Naše vodilo so poslovni izzivi in potrebe kupcev, ki jih spremljamo in jim nudimo celovito podporo – od ideje do realizacije posla. Poskrbimo za prenos znanja, dobrih praks in izkušenj ter zagotovimo ustrezne rešitve.

Odlikuje nas INOVATIVNOST
Spodbujamo vizionarstvo zaposlenih na vseh področjih delovanja družbe, ki se kaže v inovativnem in kreativnem iskanju rešitev. Ustvarjamo dodano vrednost in stremimo k odličnosti rešitev v razvojnih, proizvodnih, tehnoloških procesih ter uporabne novosti v tržnih, kadrovskih in prodajno-marketinških pristopih.

Odlikuje nas ODGOVORNOST
Zavezani smo k odgovornemu ravnanju do kupcev, zaposlenih, dela, lastnikov, dobaviteljev ter varnosti, naravnega in družbenega okolja.

Odlikuje nas PROFESIONALNOST
Držimo dane obljube, izpolnimo medsebojne dogovore in sledimo zastavljenim ciljem. Poslovna etika in zaveza h kakovosti nas zavezujeta, da svoje delo opravimo kakovostno, učinkovito in hitro. Z dobrim poznavanjem potreb kupcev, trendov in dobro odzivnostjo smo se sposobni hitro prilagoditi ter kupcem zagotoviti prilagojene rešitve in tako upravičiti njihova pričakovanja.

Etični kodeks ZLATA PRAVILA RAVNANJA 

Družba CETIS FLEX je pristopila tudi k Etičnemu kodeksu skupine MSIN, katere del je tudi CETIS FLEX. V njem so strnjena želena ravnanja vseh zaposlenih. Z etičnim kodeksom se zavezujemo, da pri svojem delu ravnamo profesionalno in poslovno ter da svoje ravnanje in ravnanje drugih merimo po visokih etičnih standardih.

Kodeks upravljanja družb v Poslovni skupini MSIN

Družba CETIS FLEX d.o.o. pri upravljanju uporablja Kodeks upravljanja družb v Poslovni skupini MSIN. V njem so opisane tudi glavne značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja s tveganji v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja ter politika raznolikosti.

Naše zaveze do kupcev

Stremimo k partnerstvu, ki temelji na sodelovanju v vseh fazah razvoja, brezpogojni kakovosti in k proaktivnemu pristopu pri reševanju poslovnih izzivov. Dobro poznavanje potreb kupcev, sledenje aktualnim trendom, inovacije, nenehna tehnološka in proizvodna modernizacija ter kratki odzivni časi nam omogočajo, da se hitro prilagodimo in kupcem zagotovimo po meri izdelane rešitve. Nudimo celovite rešitve na ključ, ki vam olajšajo delo ter prihranijo čas in denar.

 • PARTNERSKI ODNOS 
  Temelji na dvosmerni komunikaciji in skupnem prizadevanju za dosego kupčevih ciljev. CETIS FLEX je strateški razvojni partner in ponudnik, ki dobro razume izzive svojih kupcev in jih rešuje s celovitimi rešitvami iz spremljanja trendov, inovacij ter nenehnega posodabljanja tehnologije in proizvodnje.
  • Zanesljivost/Zaupanje. Zaupanje se gradi z visokokakovostnimi izdelki in s storitvami, dostavljenimi v roku in po pravi ceni. To dokazujejo standardi, ki smo jih dosegli, priznanja in zadovoljni kupci.er nenehnega posodabljanja tehnologije in proizvodnje.
  • Fleksibilnost. Ponujamo celostne integracije v kupčev sistem in zagotavljamo kupcu prilagojene rešitve ter nenehnega posodabljanja tehnologije in proizvodnje.
  • Odzivnost. Odzivnost se kaže v kratkih dobavnih in ponudbenih rokih ter v prijaznosti zaposlenih, hitrega posodabljanja tehnologije in proizvodnje.
 • VISOKA KAKOVOST
  Zagotavljamo visoko kakovost izdelkov in storitev ter raven integritete, natančnosti in profesionalnega odnosa, s čimer presegamo pričakovanja naših kupcev.
 • CELOVITE REŠITVE
  Ponujamo vse rešitve na enem mestu, kar kupcu olajša delo, prihrani čas in denar.

CETIS FLEX član Zelenega omrežja Slovenije

CETIS FLEX je član Zelenega omrežja Slovenije, ki združuje podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, inštitute, urade in druge pravne subjekte, ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Tudi mi namreč razvijamo trajnostne rešitve in kupcem svetujemo glede zamenjave fleksibilne embalaže z okolju prijaznejšimi alternativami.

Zakaj izbrati CETIS FLEX?

 • Zanesljiv strateški partner in ponudnik
 • Visoka kakovost
 • Več kot 200 let izkušenj na področju tiska
 • Številne mednarodne reference
 • Lastno znanje in izkušnje
 • Kupcem prilagojene rešitve
 • Med najprilagodljivejšimi podjetji v panogi
 • Kratki dobavni roki
 • Sledenje najzahtevnejšim mednarodnim standardom glede kakovosti in varnosti