Pravna obvestila

Copyright© CETIS FLEX

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.cetisflex.com, so last podjetja CETIS FLEX d.o.o. in so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Lahko se uporabljajo le v nekomercialne namene, pri tem morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja CETIS FLEX d.o.o.

Podjetje CETIS FLEX ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. CETIS FLEX si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na svojih spletnih straneh.

Politika zasebnosti

Kontaktni obrazec

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25. 5. 2018, ob oddaji vprašanja in soglasju z namenom, navedenim spodaj, podate soglasje, da lahko družba CETIS FLEX d.o.o., Čopova ulica 24, 3000 Celje zbira in obdeluje osebne podatke za naslednji namen: 

  • posredovanje podatkov pooblaščenim osebam v družbi CETIS FLEX d.o.o. za namene priprave odgovora na vaše vprašanje in posredovanje pripravljenega odgovora na vaš kontaktni naslov.

Soglasje ni pogoj za sklenitev pogodbe ali izvajanje storitev družbe CETIS FLEX d.o.o. Vaše osebne podatke bomo obdelovali izključno za zgoraj opredeljene namene skladno z GDPR, dokler svojega soglasja ne prekličete. Na osnovi vašega soglasja ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev v povezavi z osebnimi podatki. Osebni podatki se bodo hranili 10 let.

Skladno z določili GDPR imate pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v povezavi z njimi na osnovi zahtevka, ki ga vložite po pošti na naslov družbe CETIS FLEX d.o.o., Čopova ulica 24, 3000 Celje ali po elektronski pošti na naslov FUS223slm@zbqfp.pf. Prav tako imate pravico do ugovora o obdelavi zbranih osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti vaših osebnih podatkov in pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) v družbi je dosegljiva pisno na naslovu CETIS FLEX d.o.o., Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, Čopova ulica 24, 3000 Celje, oziroma prek elektronske pošte FUS214rdc@qshwg.gw.

Prijava na e-novice

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25. 5. 2018, ob oddaji vprašanja in soglasja z namenom, navedenim spodaj, podate soglasje, da lahko družba CETIS FLEX d.o.o., Čopova ulica 24, 3000 Celje zbira in obdeluje osebne podatke za naslednji namen:  

  • posredovanje novic družbe CETIS FLEX d.o.o. na vaš kontaktni naslov.

Soglasje ni pogoj za sklenitev pogodbe ali izvajanje storitev družbe CETIS FLEX d.o.o. Vaše osebne podatke bomo obdelovali izključno za zgoraj opredeljene namene skladno z GDPR, dokler svojega soglasja ne prekličete. Na osnovi vašega soglasja ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev v povezavi z osebnimi podatki. Osebni podatki se bodo hranili 10 let.

Skladno z določili GDPR imate pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov in popravek ali izbris vaših osebnih podatkov ali omejitev obdelave v povezavi z njimi na osnovi zahtevka, ki ga vložite po pošti na naslov družbe CETIS FLEX d.o.o., Čopova ulica 24, 3000 Celje ali po elektronski pošti na naslov FUS223slm@zbqfp.pf. Prav tako imate pravico do ugovora o obdelavi zbranih osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov in pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) v družbi je dosegljiva pisno na naslovu CETIS FLEX d.o.o., Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, Čopova ulica 24, 3000 Celje, oziroma prek elektronske pošte FUS214rdc@qshwg.gw.

Elektronska pošta

To elektronsko sporočilo in pripete datoteke lahko vsebujejo zaupne podatke in/ali podatke, ki so varovani z veljavnimi predpisi in ki so namenjeni izključno posamezniku, na katerega so naslovljeni. Kakršna koli neodobrena uporaba podatkov, prejetih v tem elektronskem sporočilu in pripetih datotekah, je prepovedana.

Če elektronsko sporočilo in pripete datoteke niso namenjene vam, vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, prejeto elektronsko sporočilo in pripete datoteke pa brez kakršne koli predhodne uporabe zbrišete.

Družba CETIS FLEX d.o.o. ali njene povezane družbe niso odgovorne za elektronsko sporočilo in pripete datoteke, če jih je tretja oseba spremenila, ponaredila ali preoblikovala.