Novice

Vpis izčlenitve s prevzemom v sodni register

01. 12. 2020
Vpis izčlenitve s prevzemom v sodni register

Na osnovi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZGD-1), Statuta družbe in druge veljavne zakonodaje, upravni odbor družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Čopova 24, 3000 Celje, objavlja naslednje sporočilo:

1. 12. 2020 je bila v sodni register vpisana izčlenitev s prevzemom, in sicer izčlenitev dela premoženja prenosne družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., in hkratni prenos tega premoženja na prevzemno družbo AMBA CO. proizvodnja in trgovina d.o.o., skladno s Pogodbo o izčlenitvi in prevzemu, sklenjeno 18. 9. 2020 v notarskem zapisu notarja Bojana Podgorška, opr. št. SV 1075/20, med prenosno družbo CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d. in prevzemno družbo AMBA CO. proizvodnja in trgovina d.o.o.  Na prevzemno družbo AMBA CO. proizvodnja in trgovina d.o.o. se je prenesla dejavnost komercialnega tiska družbe CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., ter vso premoženje, pravice in obveznosti, povezane s to dejavnostjo. Soglasje k Pogodbi o izčlenitvi in prevzemu sta 23. 10. 2020 podali skupščini družb CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., in AMBA CO. proizvodnja in trgovina d.o.o..

Hkrati se je s 1. 12. 2020 družba AMBA CO. proizvodnja in trgovina d.o.o. preimenovala v CETIS FLEX, fleksibilna embalaža in etikete, d.o.o.

To obvestilo bo od dneva objave za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe (www.cetis.si).

 
Upravni odbor družbe

 Nazaj